Google Adsธุรกิจระบบออนไลน์

Google Ads

Google Ads

1.1 การสมัคร

เงื่อนไขเบื้องต้นในการสมัคร Google Adsense ถึงแม้จะไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดกรองเว็บไซต์หรือบล็อกที่จะเข้าร่วมกับโปรแกรม Google Adsense แต่ก็มีกรอบกว้าง ๆ ให้ได้พิจารณาตนเองก่อนไปสมัครดังนี้

  1. มีบล็อกของตนเองเพื่อเข้าไปทำการติดตั้ง Google Adsense ได้
  2. บล็อกต้องไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เนื้อหาที่แสดงความรุนแรง หรือการเหยียดเชื้อชาติ
  3. ต้องเป็นผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น
  4. บล็อกหรือเว็บจะต้องมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป

1.1.1 ขั้นตอนการสมัคร Google Adsense

         ขั้นที่ 1 ไปที่ google adsense และทำการสมัครโดยคลิกที่ปุ่ม ลงชื่อสมัครเข้าใช้วันนี้

         ขั้นที่ 2 กรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงไปดังภาพด้านล่าง

2.1 การกรอกข้อมูลเว็บไซต์ (หรือบล็อก)

2.2 การกรอกข้อมูลติดต่อ

ในขั้นนี้จะต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเพราะ ตอนนี้ระบบยังรองรับเฉพาะ อักขระ ISO-Latin-1

2.3 การกรอกข้อมูลในส่วนนโยบาย

2.4 ตรวจสอบข้อมูล

หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนดีแล้ว  ให้คลิกเลือกตัวเลือก มีที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน (บัญชีผู้ใช้ Google)

เมื่อปรากฏตัวเลือกเพิ่มเติมก็เลือกตัวเลือกแรก คือตัวเลือก  ต้องการใช้บัญชีผู้ใช้ Google ที่มีอยู่สำหรับ AdSense และกรอก บัญชี google ที่มีอยู่แล้วเพื่อลงทะเบียน

         หมายเหตุ หากต้องการสร้างบัญชีใหม่ หรือยังไม่มีบัญชีของ google ก็ให้เลือกตัวเลือกที่ 2 แทน

         ขั้นที่ 3 เช็คจดหมายทาง e-mail

ในเบื้องต้นหากสมัครเสร็จแล้วไม่มีข้อผิดพลาดในการสมัคร Google Adsense จะแจ้งให้ยืนยันการสมัคร ก็ให้คลิก Link เพื่อยืนยัน หลังจากยืนยันอีเมล์ไปแล้ว ก็รอผลการประเมินว่าจะให้เข้าร่วมโปรแกรม Google Adsense หรือไม่ ซึ่งจะตอบกลับมาทาง e-mail ภายในไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ (บางคน 1 วันก็ตอบกลับแล้ว) โดยมีตัวอย่าง e-mail เมื่อผ่านการอนุมัติดังนี้

         ขั้นที่ 4 เมื่อมีการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรมกับ Google Adsense แล้ว ให้ Login เข้าไปที่ google adsense อีกครั้งเพื่อทำการตั้งค่าบัญชี หรือการสร้างโค้ดโฆษณา หรือเช็คยอดรายรับต่อไป (สำหรับรายละเอียดขอยกยอดไปเขียนในบทความ การสร้างโค้ด Google Adsense )

1.2 การสร้างรายได้จาก Google Ads

ผลตอบแทนจาก Google Adsense มีวิธีคำนวณรายได้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

         1.2.1 ผลตอบแทนจากโฆษณาที่เกี่ยวข้องเนื้อหาของเว็บไซต์ (AdSense for Content)
ผลตอบแทนจากโฆษณาที่เกี่ยวข้องเนื้อหาของเว็บไซต์ เป็นผลตอบแทนจากโฆษณาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง และกลมกลืนกับเนื้อหาในเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์เกี่ยวกับวิธีการหาเงินทางอินเทอร์เน็ต ก็จะมีโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการทำงานหาเงินทางอินเทอร์เน็ต ก็คือ เว็บไซต์มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรโฆษณาก็เป็นโฆษณาเหมือนกับเนื้อหาในเว็บไซต์ นั่นเอง ดูตัวอย่างบล็อกที่ทำขึ้นมา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำ Google Adsense รูปแบบโฆษณาก็จะขึ้นมาเกี่ยวกับ Make Money Online เป็นต้น

– วิธีคำนวณผลตอบแทน

  1. จ่ายผลตอบแทนเมื่อคลิก ( Pay Per Click – PPC )ผลตอบแทนจากการคลิกโฆษณา เมื่อผู้เยี่ยมเว็บไซต์ได้คลิกที่โฆษณาของ Google ทำให้เว็บไซต์ได้รับผลตอบแทนทันทีเมื่อคลิก โดยแต่ละโฆษณาที่คลิกจะได้รับผลตอบแทนไม่แน่นอน ผลตอบแทนมาก หรือน้อย นั้นขึ้นอยู่กับผู้ที่ลงโฆษณากับ Google Adwords ว่าลงโฆษณาได้ในราคาที่สูง หรือต่ำ ถ้าหากลงโฆษณาในราคาสูงไว้ ผลตอบแทนจากคลิกโฆษณานั้นก็สูงตามไปด้วย เช่นกัน แต่ถ้าในทางกลับกัน ถ้าได้ลงโฆษณาในราคาต่ำ ผลตอบแทนจากคลิกโฆษณานั้นก็ย่อมได้น้อยด้วยเช่นกัน นั่นเอง
  2. จ่ายผลตอบแทนเมื่อแสดงโฆษณา ( Pay Per Impression – CPM )ผลตอบแทนเมื่อแสดงโฆษณา ทุกครั้งเมื่อมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีโฆษณาของ Google ก็จะเกิดรายได้จากการแสดงโฆษณา โดยมีเงื่อนไขอยู่ว่า จะนำมาคำนวณรายได้ก็ต่อเมื่อมีการแสดงโฆษณา ครบ 1,000 ครั้ง แต่จะต้องมีผู้เยี่ยมชมคลิกโฆษณาด้วย โดยไม่นับว่าจะมีคนคลิกกี่ครั้งก็ตาม หรือ ที่เรียกว่า Cost Per Thousand Impression (CPM)สรุป รายได้จากการแสดงโฆษณานี้จะโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้1. แสดงโฆษณา ครบ 1,000 ครั้ง
  3. ต้องมีผู้เยี่ยมชมคลิกโฆษณาด้วย ถ้าหากไม่มีผู้คลิกโฆษณาเลย รายได้นี้ก็ยังไม่คิดให้จนกว่าจะมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คลิกโฆษณาด้วยเท่านั้น

         1.2.2 ผลตอบแทนจากการค้นหาเว็บไซต์ (AdSense for Search)

ผลตอบแทนจาก การค้นหาเว็บไซต์ เป็นรายได้จากการใช้กล่องค้นหาเว็บไซต์ มาติดตั้งในเว็บไซต์ ซึ่งเป็นระบบค้นหาเว็บไซต์เดียวกันกับในเว็บไซต์ Google นั่นเอง เมื่อมีผู้เยี่ยมเว็บไซต์ต้องการค้นหาเว็บไซต์ ได้ทำการค้นหาจากกล่องค้นหาเว็บไซต์ที่อยู่ในเว็บไซต์ของคุณค้นหาแล้ว จะพบรายชื่อเว็บไซต์โฆษณาอยู่ในตำแหน่งสปอนเซอร์ ซึ่งอยู่ด้านบน และด้านล่างของหน้าผลลัพธ์ที่ได้ค้นหา ถ้าผู้เข้าชมคลิกโฆษณาในตำแหน่งดังกล่าว เว็บไซต์ก็จะได้รับรายได้ มีตัวอย่างกล่องค้นหาเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยผลตอบแทนก็คิดคำนวณเหมือนกับ ข้อ 1.2.1

1.2.3 รายได้ของโฆษณาจากการแนะนำบริการ (Referrals)

นอกจากนี้ Google AdSense ยังให้โอกาสการสร้างรายได้จากโฆษณา แบบแนะนำบริการต่างๆ ของ Google อีกด้วย ก็คือ เมื่อมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คลิกโฆษณาแนะนำบริการ และได้ใช้บริการนั้นๆ คุณก็ได้รับรายได้อีกด้วย ได้แก่

         – แนะนำสมัคร Google AdSense คุณจะได้รับรายได้เมื่อมีคนมาลงทะเบียนเป็นสมาชิก Google AdSense โดยคลิกโฆษณาจากเว็บไซต์ของคุณ และผู้สมัครคนนั้น ทำรายได้เกิน $5 ภายใน 180 วัน นับจากวันสมัคร คุณก็จะได้รับ $5 ด้วยเช่นกัน และ ถ้าผู้สมัครคนนั้น ทำรายได้ครบ $100 ภายใน 180 วัน นับจากวันสมัคร คุณก็จะได้รับ $250 อีก ถ้าผู้สมัครคนนั้น ภายในช่วงระยะเวลา 180วัน หรือ ครึ่งปี.
ถ้าคนที่สมัครผ่านจากการแนะนำของคุณ 25 คน แล้วทำได้เกิน $100 ภายใน 180 วัน นับจากวันสมัคร คุณจะได้รับโบนัส $2,000 (โดย bonus limit แค่ครั้งเดียวต่อ1ปี หรือหมายถึงถ้าหาได้ 50 คนแล้ว 50 คนทำได้หมดก็ได้ bonus แค่ 25คนแรกนั้น).

         – แนะนำสมัคร Google AdWords คุณจะได้รายได้เมื่อมีคนมาลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อใช้บริการ Google AdWords โดยคลิกโฆษณาจากเว็บไซต์ของคุณ และผู้สมัครคนนั้น ใช้บริการของ Google AdWords $5 ภายใน 90 วัน นับจากวันสมัคร คุณจะรับรายได้ $5 และ ผู้สมัครคนนั้น ใช้บริการของ Google Adwords $100 ภายใน 90 วัน นับจากวันสมัคร คุณจะได้รับ $40 ถ้าภายในช่วงระยะเวลา 180 วัน หรือ ครึ่งปี ถ้าคนที่สมัครผ่านการแนะนำของคุณ 20 คน ใช้บริการของ Google Adwords $100 ภายใน 180 วัน นับจากวันสมัคร คุณจะได้รับโบนัสจาก Google จำนวน $600 (โดย bonus limit แค่ครั้งเดียวต่อ1ปี หรือหมายถึง ถ้าหาได้ 40 คน แล้วใช้บริการของ Google Adwords ได้ตามเป้าทุกคน คุณจะรับได้โบนัส 20 คนเท่านั้น)

         – Firefox : ดาวน์โหลด ฟรี!โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตได้เร็วกว่า Internet Explorer และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีอีกด้วย คุณจะได้รายได้เมื่อมีคนมาคลิกโฆษณาจากเว็บไซต์ของคุณ และดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้ โดยจะต้องเป็นการดาวน์โหลดครั้งแรก ก็คือไม่เคยดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้มาก่อน ซึ่งทาง Google ก็จะมอบรายได้จากการแนะนำของคุณ จำนวน $1 ทันที

         – Picasa : ดาวน์โหลด ฟรี!โปรแกรมเกี่ยวกับรูปภาพ ความสามารถสูงคุณจะได้รายได้เมื่อมีคนมาคลิกโฆษณาจากเว็บไซต์ของคุณ และดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้ โดยจะต้องเป็นการดาวน์โหลดครั้งแรก ก็คือไม่เคยดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้มาก่อน ซึ่งทาง Google ก็จะมอบรายได้จากการแนะนำของคุณ จำนวน $1 ทันที

1.3 กฎ กติกา ข้อห้าม ระเบียบการของ Google AdSense

ในส่วนนี้นับเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ กฎ กติกา ข้อห้าม และระเบียบการต่างๆ ของ Google AdSense ที่ควรศึกษาให้ดี ก่อนที่จะสายเกินไปนับเป็นหัวข้อสำคัญมากที่สุด การทำ Google AdSense ห้าม โกง หรือ ทำผิดกฎ กติกา ของ Google อย่างเข็ดขาด เพราะ ถ้าหากคุณถูกแบนจาก Google AdSense คุณจะไม่ สามารถสมัครใหม่ได้อีก และอย่าคิดค้นหาวิธีเพื่อโกง เพราะ ทาง Google มีผู้เชี่ยวชาญคอยตรวจสอบอยู่จึงไม่รอดแน่นอน ทางคิดจะโกง มีตัวอย่างมาเยอะแล้ว ทางที่ดีที่สุด ขอให้ทำอย่างถูกวิธีจะไม่ได้ไม่สูญเงินรายได้ และไม่เสียเวลาอีกด้วย ขอเตือนไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังเข้าเรื่องเลยดีกว่า กฎ กติกา ของ Google AsSense มีดังนี้

1.3.1 ในการสมัคร Google AdSense ครั้งเดียว(วิธีการสมัครจะได้เรียนรู้ใน Step ต่อไป) สามารถนำโฆษณาไปวางในเว็บไซต์ หลายๆ เว็บไซต์ได้ไม่จำกัดจำนวนเว็บไซต์ มากเท่าไหร่ก็ได้ จะร้อยเว็บไซต์ จะพันเว็บไซต์ก็ได้ แต่มีข้อห้ามดังนี้

  1. ห้ามวาง Google AdSense ในเว็บไซต์ต้องห้ามดังต่อไปนี้

– เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย

– เว็บไซต์การพนัน คาสิโน

– เว็บไซต์ภาพลามก อนาจาร

– เว็บไซต์ที่มีคำหยาบคาย

– เว็บไซต์กลุ่มต่อต้าน หรือ องค์กรที่ใช้ความรุนแรง หรือ ก่อการร้าย

– เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Hacking หรือ Cracking

– เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการโฆษณามากเกินไป เพื่อโฆษณาเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีเนื้อหาอย่างอื่นเลย

– เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ ยา และ อุปกรณ์การแพทย์ที่ผิดกฎหมาย

– เว็บไซต์ Spam Keyword

– เว็บไซต์เนื้อหาที่ผิดกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ปลอมแปลงสินค้า

– เว็บไซต์อาวุธสงคราม

– เว็บไซต์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

– เว็บไซต์บุหรี่

  1. กฎ กติกา ในการวางโฆษณา Google AdSense ในแต่ละหน้าเว็บเพจ สามารถวางโฆษณาได้ ดังนี้

– วางโฆษณาแบบโฆษณาเกี่ยวข้องเนื้อหาของเว็บไซต์ ได้สูงสุด 3 หน่วยโฆษณา (Ads Unit)

– วางโฆษณาแบบโฆษณาเกี่ยวข้องเนื้อหาของเว็บไซต์ แบบลิงค์ ได้ 1 หน่วยโฆษณา (Link Unit)

– วางโฆษณาจากการค้นหาเว็บไซต์ ได้สูงสุด 2 อัน (Search Box)

– วางโฆษณาจากการแนะนำบริการ ได้อย่างละ 1 อัน (Referral: AdSense 1 อัน, AdWords 1 อัน, Firefox 1 อัน)

  1. ข้อห้าม ในการวางโฆษณา Google AdSense

– ห้ามทำการดัดแปลง Code โฆษณาอย่างเด็ดขาด ทุกกรณี

– ห้ามคลิกโฆษณาเอง หรือ บอกให้เพื่อนๆ ช่วยมาคลิก หรือการกระทำในทำนองนี้

– ห้ามเขียนคำเชิญชวน หรือ ข้อความให้ช่วยคลิก หรือเขียนบอกให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้คลิก ตัวอย่างเช่น “เพื่อความอยู่รอดของเว็บไซต์ โปรดช่วยคลิกด้วย” ให้ใช้ได้แค่ “sponsored links” หรือ “advertisements” เท่านั้น

– ทำเนื้อหาอย่างเดี่ยว แล้ว Copy ออกมาเป็นหลาย ๆ หน้า

– ห้ามวางโฆษณา Google AdSense ในหน้า Download

– ห้ามวางโฆษณา Google AdSense ในหน้าที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลย

– ห้ามวางโฆษณา Google AdSense ในอีเมล์

– ห้ามวาง Google Adsense ในหน้าที่ทำขึ้นมาเพื่อ เฉพาะเจาะจงที่จะให้แสดง Google Adsense

– ห้ามวาง Google AdSense ในโฆษณา Pop Up, Pop Under

– ห้ามวาง Google AdSense ใน Soft Ware เพื่อบังคับให้คลิกโดยอัตโนมัติ หรือ เว็บไซต์รับจ้างคลิกโฆษณา

– ห้ามวาง Google AdSense ใน Soft Ware เพื่อทำการโปรโมทเว็บของคุณ เช่น Web Promotor

– หน้าเว็บเพจที่วาง Google AdSense ต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งไปปิดบัง หรือ ทำให้ไม่สามารถมองเห็นโฆษณาทั้งหมด หรือ ทำ Code โฆษณาให้ไม่สามารถมองเห็นโฆษณาได้ทั้งหมด โดยใช้เทคนิค เช่น สีตัวอักษรเป็นสีเดียวกับพื้นหลังเว็บไซต์ เป็นต้น

– เครื่องหมายการค้าของ Google อย่าเอาแบนเนอร์ หรือโลโก้ ของ Google มาใช้โดยเด็ดขาด

– ถ้าทาง Google ส่งอีเมล์แจ้ง หรือ ตักเตือนในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จากการใช้งาน Google AdSense ให้รีบตอบกลับทางอีเมล์

หมายเหตุ

ข้อมูลหรือเนื้อหาบางประการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการอัพเดทของทางบริษัท วิธีการหลักๆ ตามขั้นตอนที่ได้ให้ไว้

แหล่งอ้างอิง

https://support.google.com

ภวิศ ชุมวรฐายี. (2558). การโฆษณาบนเว็บไซต์ กูเกิล ดอทคอม ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้า
ความพึงพอใจ และการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพฯ:    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.